جستجو     
 
27/09/1393
English  | ثبت نام كاربر   | ورود به سايت  
 اخبار
 

اولین جلسه تجدید نظر استاندارد"کافئین - ویژگی ها و روش های آزمون" باحضور جمعی از صاحب نظران و احبان صنایع در محل آزمایشگاه کنترل کیفی تستا برگزار گردید.

 

  
 
 

 

 


 
آزمایشگاه کنترل کیفی تستادر حال حاضر تحت عنوان آزمایشگاه پایلوت با زیر بنای بالغ بر 700 متر مربع در محل ساختمان اصلی شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور در حال فعالیت می باشد.
اهداف اصلی راه اندازی این آزمایشگاه عبارتند از:
1.       ·آموزش نیروهای متخصص و فنی
2.       ارزیابی دقیق وضعیت موجود و نیازسنجی
3.       ·تدوین SOP های مورد نیاز آزمایشگاه های مختلف
4.       ·فراهم نمودن مقدمات استقرار سیستم ISO 17025
5.       فراهم نمودن مقدمات استقرار سیستم LIMS
6.       ·فراهم نمودن مقدمات دریافت اکردیته از یک Accreditation Body معتبر خارجی
7.       ·بررسی روشهای نوین ارزیابی مواد خوردنی و آشامیدنی
8.       ایجاد ارتباط با آزمایشگاههای پیشرفته خارج کشور جهت از دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها زمینه کنترل کیفی مواد خوردنی و آشامیدنی
       در حال حاضراین آزمایشگاه موفق به اخذ مجوزهای زیر گردیده است:
1.       آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2.       آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3.       مجوز بازرسی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
4.       پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن
آزمایشگاه اصلی کنترل کیفی تستا در زمینی به مساحت 10000 متر مربع در محل شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور با زیر بنای کلی 7000 متر مربع در 3 طبقه در حال احداث می باشد.
آزمایشگاه فاز یک با زیر بنای بالغ بر 700 متر مربع در محل ساختمان اصلی شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور راه اندازی گردیده و به بهره برداری رسیده است.این آزمایشگاه شامل 5 بخش اصلی می باشد. کلیه بخش های آزمایشگاه با پیشرفته ترین و مجهزترین تجهیزات و با داشتن اکردیته از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال سرویس دهی به مشتریان می باشد.

 

 

 

 


 
آزمایشگاه کنترل کیفی تستادر حال حاضر تحت عنوان آزمایشگاه پایلوت با زیر بنای بالغ بر 700 متر مربع در محل ساختمان اصلی شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور در حال فعالیت می باشد.
اهداف اصلی راه اندازی این آزمایشگاه عبارتند از:
1.       ·آموزش نیروهای متخصص و فنی
2.       ارزیابی دقیق وضعیت موجود و نیازسنجی
3.       ·تدوین SOP های مورد نیاز آزمایشگاه های مختلف
4.       ·فراهم نمودن مقدمات استقرار سیستم ISO 17025
5.       فراهم نمودن مقدمات استقرار سیستم LIMS
6.       ·فراهم نمودن مقدمات دریافت اکردیته از یک Accreditation Body معتبر خارجی
7.       ·بررسی روشهای نوین ارزیابی مواد خوردنی و آشامیدنی
8.       ایجاد ارتباط با آزمایشگاههای پیشرفته خارج کشور جهت از دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها زمینه کنترل کیفی مواد خوردنی و آشامیدنی
       در حال حاضراین آزمایشگاه موفق به اخذ مجوزهای زیر گردیده است:
1.       آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2.       آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3.       مجوز بازرسی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
4.       پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن
آزمایشگاه اصلی کنترل کیفی تستا در زمینی به مساحت 10000 متر مربع در محل شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور با زیر بنای کلی 7000 متر مربع در 3 طبقه در حال احداث می باشد.
آزمایشگاه فاز یک با زیر بنای بالغ بر 700 متر مربع در محل ساختمان اصلی شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور راه اندازی گردیده و به بهره برداری رسیده است.این آزمایشگاه شامل 5 بخش اصلی می باشد. کلیه بخش های آزمایشگاه با پیشرفته ترین و مجهزترین تجهیزات و با داشتن اکردیته از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال سرویس دهی به مشتریان می باشد.

 
 تماس با ما   | خدمات   | بخش ها   | درباره ما
 كليه حقوق اين پورتال متعلق به آزمايشگاه تستا لب مي باشد.